Opće informacije

Turistička agencija Paralela Tours d.o.o.


Naziv tvrtke: Paralela Tours d.o.o.

Sjedište/adresa: Klimno bb, 51514 Dobrinj, Hrvatska

Temeljni kapital: 18.200,00 HRK (2.415,55 EUR)

Osnivač: Barbara Milčetić

Ovlašteni zastupnik: Barbara Milčetić

OIB (Identifikacijski broj): 86848159855

Matični broj subjekta (MBS): 040069956

VAT-ID (PDV-ID): HR86848159855

Naziv turističke agencije: Paralela Tours d.o.o.

Vrsta agencije: Turistička agencija organizator i posrednik u putovanju

Voditelj poslova: Barbara Milčetić

Mail: info@paralela-klimno.com

Web: www.paralela-klimno.com

Tel: +385 51 853 216

Fax: +385 51 853 216

Obavijest o nadležnosti:

Djelatnost turističke agencije podliježe nadzoru MINISTARSTVA TURIZMA I SPORTA,

Samostalni sektor turističke inspekcije, 10 000 Zagreb, Trg Hrvatske Republike 8/II

Obavijest o pravu podnošenja pisanih prigovora:

Sukladno odredbi čl. 6. st.1. toč. 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 obavještavamo cijenjene korisnike usluga da svoje prigovore ukoliko nisu zadovoljni našim uslugama mogu dostaviti:

  • putem pošte na adresu sjedišta – (Paralela Tours d.o.o., Klimno bb, 51514 Dobrinj)
  • putem elektroničke pošte – (info@paralela-klimno.com)
  • u pisanom obliku u poslovnom prostoru – (Klimno bb, 51514 Dobrinj)

Na podneseni će se prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora, te će se u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

)
)